Wo koncepće dyrbja rozmyslować

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Stephan Urbetat a Anke Stephan rozkładźeštej Bärbel Wetzke (wotlěwa), kajki móhł zajimawy dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za skupinu Picnjanskich seniorow wupadać.  Foto: Silke Richter Stephan Urbetat a Anke Stephan rozkładźeštej Bärbel Wetzke (wotlěwa), kajki móhł zajimawy dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za skupinu Picnjanskich seniorow wupadać. Foto: Silke Richter

Mjeztym 23. raz su minjenu sobotu we Wojerowskej Łužiskej hali wiki móžnosćow přewjedli. Po wšěm zdaću pak zarjadowanje dawno hižo tak přiwabliwe njeje kaž spočatnje.

Wojerecy (SR/SN). Pytajo rozhladowaše so Bärbel Wetzke minjenu sobotu po forumowej žurli Wojerowskeje Łužiskeje hale. Nimo mnohich informaciskich stejnišćow wona skónčnje pytaneho muža wuhlada. Wulki a ćmowy hladaše Čorny młynk z hoberskeho plakata. Pódla njeho steješe figurina we Wojerowskej serbskej drasće, na blidźe ležachu wobrazy wo rapakach a wo Krabaće. Tule při stejnišću Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna chcyše Bärbel Wetzke dnjowy wulět za Picnjansku skupinu seniorow organizować. „Sym za to ekstra sem přijěła“, praji rodźena Wojerowčanka. Ze sobudźěłaćerjomaj młyna Anku Stephan a Stephanom Urbetatom sej wona wšitko trěbne dorěča.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND