Zajimcow zaměrnje wukubłać

srjeda, 07. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj. Foto: Jan Kral Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj. Foto: Jan Kral

Do socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach ma nowe žiwjenje zaćahnyć

Njebjelčicy (JK/SN). Wjetši zajim ze stron dźěłodawarjow bě Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) za wčera wotměte wuradźowanje k wožiwjenju Njebjelčanskeje socialneje dźěłarnje wočakował. Wšako dźe w tym zwisku tež wo to, předewzaćam wokoliny sposrědkować trěbne dźěłowe mocy a motiwowanych sobudźěłaćerjow. Jara spokojom wón porno tomu bě, što stej přichodnej móžnej zamołwitej towaršnosći za wukubłanje a kubłanje předstajiłoj. Nimo Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće KaBi je tež Zhorjelski kubłanski a wukubłanski centrum DPFA chutny zajim na sobu­dźěle w Njebjelčicach signalizował. To wobkrući wčera wotrjadnica DPFA zajimcam. Zdobom rozłoži wona program, kak chcetej kubłanskej towaršnosći přichodnje w Njebjelčicach postupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND