Zajimcow zaměrnje wukubłać

srjeda, 07. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj.  Foto: Jan Kral Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj. Foto: Jan Kral

Do socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach ma nowe žiwjenje zaćahnyć

Njebjelčicy (JK/SN). Wjetši zajim ze stron dźěłodawarjow bě Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) za wčera wotměte wuradźowanje k wožiwjenju Njebjelčanskeje socialneje dźěłarnje wočakował. Wšako dźe w tym zwisku tež wo to, předewzaćam wokoliny sposrědkować trěbne dźěłowe mocy a motiwowanych sobudźěłaćerjow. Jara spokojom wón porno tomu bě, što stej přichodnej móžnej zamołwitej towaršnosći za wukubłanje a kubłanje předstajiłoj. Nimo Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće KaBi je tež Zhorjelski kubłanski a wukubłanski centrum DPFA chutny zajim na sobu­dźěle w Njebjelčicach signalizował. To wobkrući wčera wotrjadnica DPFA zajimcam. Zdobom rozłoži wona program, kak chcetej kubłanskej towaršnosći přichodnje w Njebjelčicach postupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND