Přepodadźa čestnu medalju

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sprjewine město chce absolwentow tudyšich šulow kóžde lěto za wosebite wukony česćić. To ma historisku tradiciju, kotraž ma so nětko po woli měšćanskeje rady wožiwić.

Budyšin (CK/SN). Wot lěta 2018 spožča město Budyšin tak mjenowanu „Rats­herrenmedaille“. To je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje rozsudźiła. Myslene je wuznamjenjenje za absolwentow Budyskich šulow „z wusahowacym šulskim, socialnym a towaršnostnym angažementom“. Ideju zrodźiła je frakcija CDU na nastork numismatiskeho towarstwa, zo bychu historisku tradiciju wožiwili. W lětach 1782 do 1896 bě Budyšin wobstajnje wotchadnikow měšćanskich gymnazijow a realnych šulow z čestnej medalju wuznamjenjał. Počesćenje ma wukony šulerjow hódnoćić a jich zwjazanosć z městom pohłubšić, rěka we wobkrućenju. Po słowach předsydy frakcije CDU Karstena Vogta stej Serbski šulski a zetkawanski centrum kaž tež powołanskošulski centrum wuraznje zapřijatej, byrnjež wobě w nošerstwje města njebyłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND