Přepodadźa čestnu medalju

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Sprjewine město chce absolwentow tudyšich šulow kóžde lěto za wosebite wukony česćić. To ma historisku tradiciju, kotraž ma so nětko po woli měšćanskeje rady wožiwić.

Budyšin (CK/SN). Wot lěta 2018 spožča město Budyšin tak mjenowanu „Rats­herrenmedaille“. To je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje rozsudźiła. Myslene je wuznamjenjenje za absolwentow Budyskich šulow „z wusahowacym šulskim, socialnym a towaršnostnym angažementom“. Ideju zrodźiła je frakcija CDU na nastork numismatiskeho towarstwa, zo bychu historisku tradiciju wožiwili. W lětach 1782 do 1896 bě Budyšin wobstajnje wotchadnikow měšćanskich gymnazijow a realnych šulow z čestnej medalju wuznamjenjał. Počesćenje ma wukony šulerjow hódnoćić a jich zwjazanosć z městom pohłubšić, rěka we wobkrućenju. Po słowach předsydy frakcije CDU Karstena Vogta stej Serbski šulski a zetkawanski centrum kaž tež powołanskošulski centrum wuraznje zapřijatej, byrnjež wobě w nošerstwje města njebyłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND