We wěrje po wšěm swěće zjednoćeni

wutora, 27. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dorothea Gade we Wojerecach swětowy dźeń modlenja sobu přihotuje a pokazuje za to temowy plakat.  Foto: Andreas Kirschke Dorothea Gade we Wojerecach swětowy dźeń modlenja sobu přihotuje a pokazuje za to temowy plakat. Foto: Andreas Kirschke

Swětowy dźeń modlenja 2018 wěnuja tež we Wojerecach temowemu krajej Surinamej.

Wojerecy (AK/SN). We Wojerowskim Luthe­rowym domje wotměja pjatk wo­sebitu Božu słužbu: ekumeniske hłowne kemše składnostnje swětoweho dnja modlenja. Čłonka ewangelskeje wosady Wojerecy-nowe město Dorothea Gade z dalšimi žonami ze swojeje wosady, Woje­rowskeje Janskeje wosady, katolskeje wosady města kaž tež Zhromadźenstwa krajneje cyrkwje a wosady adwen­tistow dźeń modlenja we Wojerecach přihotuje. We wjac hač 170 krajach swěta pjatk tajke wosebite kemše swjeća. „Smy najwjetše ekumeniske bazowe hibanje křesćanow na swěće“, Gade rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND