Rjemjesła derje wothłosowane

srjeda, 07. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mnohe łužiske twarnišća zymy dla wotpočuja. Na němsko-serbskim šulskim kompleksu w Slepom pak dale twarja. Z aktualnym stawom su so tamniši gmejnscy radźićeljo wčera zaběrali.

Slepo (AK/SN). Twar Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa tež w zymje dale postupuje. To podšmórny Steffen Seidlich, nawoda twarskeho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa na wčerawšim posedźenju gmejnskich radźićelow. „Jeničce jedyn tydźeń dyrbjachmy dźěła přetorhnyć“, wón rozłoži.

Firma Nadebor započnje 26. měrca z hłubokotwarskimi dźěłami we wobłuku zakładneje šule. Srjedź apryla po­kročuja z nimi we wobłuku wyšeje šule a srjedź­ meje tam, hdźež ma raz sportownja stać. Tuchwilu twarja sćěny hornjeho poschoda zakładneje šule. Jako přichodny budźe wjerch na rjedźe. „Časowy plan je jara wuski. Ćim wažnišo je, zo jednotliwe rjemjesła prawje hromadźe dźěłaja a zo su mjez sobu derje wothłoso­wane“, Steffen Seidlich wuzběhny. Zo by twarnišćo wodnjo a w nocy wobstražowane było, je sej gmejna Slepo nětko poskit­ki wěstotnych firmow předpołožić dała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND