Pomhaja twarcam

srjeda, 07. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Město Kulow podpěruje projekty na wsach

Kulow (AK/SN). W Mučowje, Salowje a Koćinje podpěruje město Kulow twarske předewzaća. Z nimi su so měšćanscy radźićeljo tele dny na swojim posedźenju zaběrali. W Mučowje jedna so wo wob­twarjenski plan „Při jamowej železnicy“. K njemu měještej wodowy zarjad Budyskeho krajnoradneho zarjada a Sakske krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow kritiske přispomnjenja. Te pak móžeše architekturny běrow rozrisać wotwažujo zapodate stejišća.

W Salowje zdźěłuje město wobtwarjenski plan za Cyhelerski puć. „Tam je so nam poradźiło tři twarske ležownosće wutworić“, rozłoži nawoda měšćanskeho twarskeho wotrjada Stephen Rachel. Po jeho słowach je we wsy jara ćežko, twarske ležownosće namakać. Swobodne městna mjez statokami jich wobsedźerjo často njepředadźa, dokelž rezerwuja je za swoje wnučki a prawnučki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND