Na dospołnosć dźiwać

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
We wjacorych gmejnach hotuja so lětsa na wšelake jubileje. Tak chce Njeswači­dło 750lětne wobstaće wsy swjećić. We Wulkej Dubrawje pak spominaja na 675. róčnicu prěnjeho naspomnjenja. Wustajeńcu, swjedźenski ćah a wosebite přijeće tam planuja. Mje hižo nětko za­jimuje, hač při tym tež serbskosć wobkedź­buja a w kotrej měrje ju do programa při­wozmu. Hačrunjež je na přikład Wulka Dubrawa dźensa industrializacije dla w dalokej měrje přeněmčena, ma wjes tola serbske korjenje. Chcedźa-li tuž wjesne stawizny dospołnje předstajić, njesměli na tónle dźěl zašłosće zabyć. Tohodla so nadźijam, zo su w kruhach přihotowarjow tež ludźo, kotřiž na to skedźbnjeja, tež hdyž njejsu serbske tradicije hižo tak prezentne. Znajmjeńša při tajkich składnosćach dyrbjało so na nje pokazać, zo njebychu so z wědomja wobydlerjow zhubili. Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND