Přihotuja wulki jubilej

srjeda, 14. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada dźěła zaměrnje na hospodarskim planje

Njeswačidło (JK/SN). Po tym zo bě februarske posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady chorosće wjacorych radźićelow dla wupadnyło, dachu so woni wčera wječor ćim zaměrnišo do dźěła. Hłowny dypk dnjoweho porjeda bě dalše rozjimanje lětušeho hospodarskeho plana. Komornica Liliana Wetzko rozłoži radźićelam hišće raz aktualne a zdobom nimale wěste róžkowe daty kaž tež móžne statne podpěry kaž klučowe připokazanki, spěchowanske srědki a wězo planowane wudawki a dochody. Mjenje klučowych připokazankow kaž tež dźeń a wjace winowatostnych nadawkow njewostaja přewjele móžnosćow, na dobro gmejny něšto wuskutkować a wurunany plan nastajić. Wosebje wusměrjeja so lětsa na dróhotwar a naprawy za zakładnu šulu a pěstowarnju, kotraž ma so wulkeho naprašowanja dla rozšěrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND