Hibićiwi čłonojo wjele zdokonjeja

štwórtk, 15. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu zwjazachu čłonojo Njeswačanskeho Towarstwa přećelow domizny a kultury z widom na lětuši jubilej 750lětneho ­wobstaća Njeswačidła.

Njeswačidło (LR/SN). „Kulturne herbstwo našeje wsy hajić, zamołwitosć za nje přewzać a nowe spěchować, to je čerwjena nitka dźěła našeho towarstwa“, rjekny předsyda Njeswačanskeho Towarstwa přećelow domizny a kultury Dieter Petschel tele dny na jeho lětnej hłownej zhromadźiznje. Pozitiwna bě lońša bilanca. Wosebje zwjesela, zo su wjacori młodostni do towarstwa zastupili.

W lěće 1961 běchu towarstwo załožili. Wot wšeho spočatka su na hrodźe najwšelakoriše hudźbne ćělesa koncertowali. Hišće dźensa wuhotuja lětnje tři hrodowe koncerty. Lětsa w meji wočakuja Trio Tsching z Berlina. Druhi koncert wotměje so w rjedźe Łužiskeho hudźbneho lěća w juliju z Trijom Meiningen. Třeći koncert je kaž hižo 22 lět zwjazany ze swjedźenjom swětła w parku. Po pjeć lětach wustupi zaso skupina Harmonists z Drježdźan. Wona wuhotuje koncert ­we wobłuku 750. jubileja Njeswačidła, kotryž swjeći wjes kónc awgusta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND