Hibićiwi čłonojo wjele zdokonjeja

štwórtk, 15. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu zwjazachu čłonojo Njeswačanskeho Towarstwa přećelow domizny a kultury z widom na lětuši jubilej 750lětneho ­wobstaća Njeswačidła.

Njeswačidło (LR/SN). „Kulturne herbstwo našeje wsy hajić, zamołwitosć za nje přewzać a nowe spěchować, to je čerwjena nitka dźěła našeho towarstwa“, rjekny předsyda Njeswačanskeho Towarstwa přećelow domizny a kultury Dieter Petschel tele dny na jeho lětnej hłownej zhromadźiznje. Pozitiwna bě lońša bilanca. Wosebje zwjesela, zo su wjacori młodostni do towarstwa zastupili.

W lěće 1961 běchu towarstwo załožili. Wot wšeho spočatka su na hrodźe najwšelakoriše hudźbne ćělesa koncertowali. Hišće dźensa wuhotuja lětnje tři hrodowe koncerty. Lětsa w meji wočakuja Trio Tsching z Berlina. Druhi koncert wotměje so w rjedźe Łužiskeho hudźbneho lěća w juliju z Trijom Meiningen. Třeći koncert je kaž hižo 22 lět zwjazany ze swjedźenjom swětła w parku. Po pjeć lětach wustupi zaso skupina Harmonists z Drježdźan. Wona wuhotuje koncert ­we wobłuku 750. jubileja Njeswačidła, kotryž swjeći wjes kónc awgusta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND