Popłatki wostanu stabilne

srjeda, 21. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes je rukowar wobydlerjow. Tak móhli nadawk wokrjesneho zarjadnistwa za lěs, přirodu a wotpadki definować. Kónc lěta 2018 wuběža aktualne zrěčenja z předewzaćemi, kotrež wotpadki w našim regionje wotwožuja. Čas tuž za nowe dojednanja, při čimž je wokrjes wobydlerjow w procesu sobu zapřijał.

Kamjenc (SN/BŠe). Budyski wokrjes je hladajo na přestrjeń jara wulki. Zamołwići so tuž rozsudźichu jón na dwaj wotstronjenskej terenaj rozrjadować. Nimo ličby ludnosće při tym tež dołhosć čarow rólu hraje, tak zo su kónčiny runohódne a wotpadkowym předewzaćam atraktiwne. Wuslědk rozmyslowanjow stej nětko region zapad z Kamjencom a region wuchod z městomaj Budyšinom a Wojerecami. Runje tak su kónčiny po jednotliwych wukonach rozrjadowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND