Wšitcy debjerjo jejkow ze wsy

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez debjerjemi jutrownych jejkow w Brězowce běchu Korlic sotry Judy, Lina a Luisa kaž tež jich wowka Marina Ahrowa (wotlěwa).  Foto: Jost Schmidtchen Mjez debjerjemi jutrownych jejkow w Brězowce běchu Korlic sotry Judy, Lina a Luisa kaž tež jich wowka Marina Ahrowa (wotlěwa). Foto: Jost Schmidtchen

Brězowka (JoS/SN). 23. Brězowske wiki jutrownych jejkow su minjenu njedźelu mnohich lubowarjow filigraneho serbskeho ludoweho wuměłstwa přiwabili. Wosebitosć wikow je, zo su wšitcy debjerjo jejkow ze wsy a zo so wšitke žony a holcy narodnu drastu woblěkaja. Hinak hač druhdźe steji tu dorost w srjedźišću. Wo hudźbne wobrubjenje starachu so tónraz holcy a hólcy wjesneje pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“, Serbski dźěćacy a młodźinski ansambl kaž tež Slepjanski folklorny ansambl.

Dohromady 20 małych a wulkich debjerjow jejkow demonstrowaše wšitke jednotliwe techniki pisanjenja. Wosebje so wopytowarjo dźiwachu, kak wušiknje hižo dźěći wóskuja, bosěruja a dalše techniki nałožuja. To někotrehožkuli pohonjowaše, sej debjene jejka k wupyšenju swójskeho bydlenja kupić a při tej składnosći debjerjow w serbskej narodnej drasće fotografować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND