×

Powěsć

Failed loading XML...

Wšitcy debjerjo jejkow ze wsy

wutora, 27. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez debjerjemi jutrownych jejkow w Brězowce běchu Korlic sotry Judy, Lina a Luisa kaž tež jich wowka Marina Ahrowa (wotlěwa).  Foto: Jost Schmidtchen Mjez debjerjemi jutrownych jejkow w Brězowce běchu Korlic sotry Judy, Lina a Luisa kaž tež jich wowka Marina Ahrowa (wotlěwa). Foto: Jost Schmidtchen

Brězowka (JoS/SN). 23. Brězowske wiki jutrownych jejkow su minjenu njedźelu mnohich lubowarjow filigraneho serbskeho ludoweho wuměłstwa přiwabili. Wosebitosć wikow je, zo su wšitcy debjerjo jejkow ze wsy a zo so wšitke žony a holcy narodnu drastu woblěkaja. Hinak hač druhdźe steji tu dorost w srjedźišću. Wo hudźbne wobrubjenje starachu so tónraz holcy a hólcy wjesneje pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“, Serbski dźěćacy a młodźinski ansambl kaž tež Slepjanski folklorny ansambl.

Dohromady 20 małych a wulkich debjerjow jejkow demonstrowaše wšitke jednotliwe techniki pisanjenja. Wosebje so wopytowarjo dźiwachu, kak wušiknje hižo dźěći wóskuja, bosěruja a dalše techniki nałožuja. To někotrehožkuli pohonjowaše, sej debjene jejka k wupyšenju swójskeho bydlenja kupić a při tej składnosći debjerjow w serbskej narodnej drasće fotografować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND