Nowe kubłanišćo ma nastać

srjeda, 28. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Jedne z najwjetšich twarskich přede­wzaćow we Wojerecach je saněrować a přetwarić bywši Zusowy gymnazij. Za to je tamniša měšćanska rada wčera prěnje nadawki přepodała.

Wojerecy (AK/SN). Pod pomnikoškitom stejacy bywši Konrada Zusowy gymnazij w měsće nad Čornym Halštrowom ma so dale wužiwać. Tam ma nowa centralna wyša šula z trěbnymi pódlanskimi twarjenjemi nastać. Za prěni twarski wot­rězk, wopřijacy energetiske saněrowanje, je Wojerowska měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju prěnje nadawki přepodała. W jednotliwym dyrbja­ stare drjewjane wokna wutwarić a wotwozyć a nowe wokna zatwarić. Dale ma so dohromady 500 metrow woknowych wobkromow zatwarić. Připrawić chcedźa tohorunja škit před słóncom. Nadawk we wobjimje 457 000 eurow dósta předewzaće z Noweje Łuki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND