Krabatowemu młynej trajnu požčonku přepodał

srjeda, 28. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Keramisku figuru Kantorki je Čornochołmčanski hornčer Andreas Hegewald předsydźe towarstwa Krabatowy młyn Tobiasej Čižikej (wotprawa) jako trajnu požčonku přepodał.  Foto: Andreas Kirschke Keramisku figuru Kantorki je Čornochołmčanski hornčer Andreas Hegewald předsydźe towarstwa Krabatowy młyn Tobiasej Čižikej (wotprawa) jako trajnu požčonku přepodał. Foto: Andreas Kirschke

Čorny Chołmc (AK/SN). Swoju sylnu zwjazanosć z Čornochołmčanskim Krabatowym młynom je tamniši hornčer Andreas Hegewald zawčerawšim na cyle wosebite wašnje zwuraznił. Wón přepoda towarstwu Krabatowy młyn keramisku figuru Kantorki. „Za mnje je wona poprawny rjek Krabatoweje powěsće. Wona je lubosć do žiwjenja Krabata přinjesła, a tak zamó wón złu móc přewinyć“, hornčer wuswětli.

W lěće 2005 słušeše Andreas Hegewald k sobuzałožerjam towarstwa. Jeho trajna požčonka Kantorki ma stajnu wustajeńcu w Domje Jurja Brězana wobo­haćić. Nimale 100 hodźin dźěła je za nju nałožił. Jeho mandźelska Ulrike, toho­runja hornčerka, je figuru wobarbiła a glazěrowała. Něhdźe šěsć kilogramow ćežka Kantorka je 54 centimetrow wulka. „Najwjetše wužadanje bě hłowa“, powěda Hegewald. Wot lěta 1988 wjedźe wón w Čornym Chołmcu hromadźe z mandźelskej hornčernju a čuje so mjeztym we wsy kruće zakorjenjeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND