Z busom direktnje do prazwěrjenca

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi.  Foto: Carmen Schumann Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi. Foto: Carmen Schumann

Hižo před lětami bě raz direktny busowy zwisk z Budyšina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca wobstał. Pobrachowaceho zajima dla pak poskitk zaso cofnychu. Nětko su so na nowy pospyt zwažili.

Budyšin (CS/SN). Cyle nowy bus přede­wzaća Regiobus je zawčerawšim z Budyskeho busoweho dwórnišća k prěnjej jězbje do Małowjelkowskeho pra­zwěrjenca wotjěł. Sobu jěłoj stej předšulskej skupinje Budestečanskeje pěstowarnje „Hummelburg“ a Hućinjanskeje „Při łučnym lěsu“. Dźěći běchu so z rjanymi idejemi na kreatiwnym wubědźowanju wobdźělili. Wupisała bě je Budyska wobhospo­darjenska a wobdźělenska towaršnosć (BBB), kotraž tohorunja pra­zwěrjenc wobhospodarja. Budestečanske dźěći spaslichu z papjerca bus, kotryž je runje tak kaž wulki bus z wobrazami prazwěrjatow wupyšeny. Hućinjanske dźěći zhotowichu rjanu kolažu z prazwěrjatami a busom. Wobě skupinje njesmědźeštej jeno z busom sobu jěć, ale móžeštej cyły dźeń w prazwěrjencu přežiwić, hdźež běchu póndźelu sezonu zahajili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND