Z busom direktnje do prazwěrjenca

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi. Foto: Carmen Schumann Cyle horde běchu Budestečanske a Hućinjanske pěstowarske dźěći, jako smědźachu zawčerawšim jako prěnje z busom sobu jěć, kotryž wotnětka prawidłownje z Budy šina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca jězdźi. Foto: Carmen Schumann

Hižo před lětami bě raz direktny busowy zwisk z Budyšina do Małowjelkowskeho prazwěrjenca wobstał. Pobrachowaceho zajima dla pak poskitk zaso cofnychu. Nětko su so na nowy pospyt zwažili.

Budyšin (CS/SN). Cyle nowy bus přede­wzaća Regiobus je zawčerawšim z Budyskeho busoweho dwórnišća k prěnjej jězbje do Małowjelkowskeho pra­zwěrjenca wotjěł. Sobu jěłoj stej předšulskej skupinje Budestečanskeje pěstowarnje „Hummelburg“ a Hućinjanskeje „Při łučnym lěsu“. Dźěći běchu so z rjanymi idejemi na kreatiwnym wubědźowanju wobdźělili. Wupisała bě je Budyska wobhospo­darjenska a wobdźělenska towaršnosć (BBB), kotraž tohorunja pra­zwěrjenc wobhospodarja. Budestečanske dźěći spaslichu z papjerca bus, kotryž je runje tak kaž wulki bus z wobrazami prazwěrjatow wupyšeny. Hućinjanske dźěći zhotowichu rjanu kolažu z prazwěrjatami a busom. Wobě skupinje njesmědźeštej jeno z busom sobu jěć, ale móžeštej cyły dźeń w prazwěrjencu přežiwić, hdźež běchu póndźelu sezonu zahajili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND