Syła jubilarow w Delanach

štwórtk, 29. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowosće a zajimawosće z lětušich křižerskich procesionow

W dźewjeć procesionach ponjesu serbscy křižerjo jutrowničku wjesołe poselstwo zrowastanjenja Chrystusa do susodneje wosady. Kaž kóžde lěto smy so kantorow a nawodow procesionow za informaci­jemi prašeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND