Wsy měrliwje „wurubili“

póndźela, 09. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
To bě zawěrno njewšědny wobraz, jako je něhdźe dwaceći žonow a muži sobotu jako jednotka šwedskeho wójska z Kamjenca do Nuknicy pochodowało. Tule su woni mjez Serbskimi Pazlicami a Smječkecami.  Foto: Feliks Haza To bě zawěrno njewšědny wobraz, jako je něhdźe dwaceći žonow a muži sobotu jako jednotka šwedskeho wójska z Kamjenca do Nuknicy pochodowało. Tule su woni mjez Serbskimi Pazlicami a Smječkecami. Foto: Feliks Haza

Historiski pochod kaž před 400 lětami po serbskich wsach

Nuknica (SN/MWj). Mjez Kamjencom a Nuknicu so wobydlerjo sobotu njemało dźiwachu, jako tam skupina wjace hač 20 ludźi w historiskej uniformje a drasće nimo ćehnješe. Mužojo mějachu dołhe hlebije při sebi, žony ćehnjechu rěblowane wozyčki. Kamjenske towarstwo hornjołužiskich landsknechtow bě organizowało historiski pochod, kaž běchu je 1639 wotměli. Tehdy jednotki šwedskeho wójska tohorunja po Łužicy ćehnjechu, wurubjejo serbske wsy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Byrnjež chětro wučerpani byli, přewjedźechu mužojo w Nuknicy swoje zwučowanja z hlebiju, štož sej mnozy zajimcy wobhladachu.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND