Lěsnym wohenjam zadźěwać poručenje

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Město Wojerecy wudźeržuje awtomatiski system k zažnemu warnowanju před lěsnymi wohenjemi (AWFS) za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes. Tuž wobstražuja fachowcy w centrali něhdźe 180 hektarow lěsa z dwanaće wobkedźbowanskimi stejnišćemi. Něhdźe połojca teritorija je do najwyšeho warnowanskeho schodźenka lěsnych wohenjow zastopnjowana.  Foto: Gernot Menzel Město Wojerecy wudźeržuje awtomatiski system k zažnemu warnowanju před lěsnymi wohenjemi (AWFS) za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes. Tuž wobstražuja fachowcy w centrali něhdźe 180 hektarow lěsa z dwanaće wobkedźbowanskimi stejnišćemi. Něhdźe połojca teritorija je do najwyšeho warnowanskeho schodźenka lěsnych wohenjow zastopnjowana. Foto: Gernot Menzel

Za awtomatiske zažne spóznawanje 525 000 eurow inwestowali

Wojerecy (SN/mwe). We Wojerowskej wuchowanskej straži zetkachu so wčera nimo Wojerowskeho měšćanosty Thomasa Dellinga (SPD) wodźacy zastupjerjo měšćanskeje wohnjoweje wobory a zarjadnistwa kaž tež fachowcy Budyskeho wokrjesa a Zhorjelskeho lěsniskeho zarjada. Přičina bě prezentacija modernizowaneho awtomatiskeho systema zažneho warnowanja před lěsnymi wohenjemi (AWFS). Město Wojerecy system za Budyski, Zhorjelski a Mišnjanski wokrjes wudźeržuje. Loni běchu za wobšěrne modernizowanje 525 000 eurow nałožili. ­Instalowane buchu dwanaće za wobstražowanje trěbnych kamerow, mjez druhim blisko Hórnikec, na Kaponicy pola Ra­dworja abo njedaloko Lětonja. Instalowali su je mjez druhim na stražowanskich sćežorach a wěžach, na kotrychž sobudźěłaćer lěsniskeho zawoda w času stracha lěsnych wohenjow stražuje. Kamery škričkuja w běhu sekundow informacije Wojerowskej centrali, zwotkelž wohnjowe wobory zawołaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND