Pokazuja krajinu w změnje

wutora, 17. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tematiske wodźenja, kolesowanske tury z hórnikami a tójšto stawiznow

Bjezdowy (AK/SN). Z tematiskimi wodźenjemi, dnjemi wotewrjenych duri, kolesowanjemi z hórnikami a dohladami do stawiznow hórnistwa we Łužicy chcedźa organizatorojo wšitkim zajimowanym na dnjomaj łužiskeje jězoriny 28. a 29. apryla krajinu w změnje pokazować. „Chcemy dołhodobne wjeselo na dowol w regionje budźić a Łužisku jězorinu w jeje najwšelakorišich fasetach pokazać“, předstaji ­Kathrin Winkler program dnjow łužiskeje jězoriny. Wona je jednaćelka wot lěta 2012 wobstejaceho turistiskeho zwjazka łužiska jězorina. Centralne a krajne mjezy přesahujo zwjazk za wosebitej dnjej wabi. Zdobom wón mnohostronske iniciatiwy do cyłka wjaza. Z dohromady 10 000 lětakami wot Błótow hač do Žitawskich hór wabja. Zaměrowy zwjazk łužiska jězorina Sakskeje a zaměrowy zwjazk łužiska jězorina Braniborskeje koordinaciju a wabjenje kóždy z 5 000 eurami podpěrujetej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND