Budyski wokrjes dźesać lět poručenje

póndźela, 23. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z dźesać motiwow póstowych kartow za hru wo myta składnostnje dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa je serbski , jeho napis to bohužel hišće njeje. W krajnoradnym zarjedźe su za to křižerjow wuzwolili. Za krajneho radu Michaela Hariga  (CDU) je tudyši „tón serbski wo krjes“. Dwurěčnosć wšak wostanje wobstajne wužadanje.  Foto: Uwe Soeder Jedyn z dźesać motiwow póstowych kartow za hru wo myta składnostnje dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa je serbski , jeho napis to bohužel hišće njeje. W krajnoradnym zarjedźe su za to křižerjow wuzwolili. Za krajneho radu Michaela Hariga (CDU) je tudyši „tón serbski wo krjes“. Dwurěčnosć wšak wostanje wobstajne wužadanje. Foto: Uwe Soeder

Michael Harig: „Wón je tón serbski wokrjes, k tomu so wuznawamy“

Budyšin (SN/at). Budyski wulkowokrjes wobsteji lětsa 1. awgusta dźesać lět. „Wón je tón serbski wokrjes, k tomu so wuznawamy“, kaž krajny rada Michael Harig (CDU) našemu wječornikej wobkrući. Za ma­ły jubilej su w krajnoradnym za­rjedźe swjedźenske lěto z mnohostronskimi zarjadowanjemi přihotowali, wo kotrychž su pjatk informowali. Wot samsneho dnja stej adresy Budyskeho wokrjesa w socialnymaj syćomaj Facebook a Twitter přistupnej, zo bychu wuměnu z ludnosću přisporjeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND