Město syrotkow zelenina

wutora, 24. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy akcije su minjenu sobotu při Budyskej Michałskej cyrkwi kerki a zela sadźeli. Foto: Uwe Menschner Wobdźělnicy akcije su minjenu sobotu při Budyskej Michałskej cyrkwi kerki a zela sadźeli. Foto: Uwe Menschner

Při Michałskej cyrkwi rostu nětko najwšelakoriše kerki a zela

Budyšin (UM/SN). To drje starodawna Michałska cyrkej, jedyn z najwuznamnišich symbolow Budyšina, hišće dožiwiła njeje. Něhdźe 15 pilnych žonow a muži bě minjenu sobotu z motyčku, łopatu a krjepjawu na łuce při cyrkwi při dźěle. Tam wotnjesechu najprjedy dorn, nasypachu pěsk a roztřěskane drjewo a nasadźachu najwšelakoriše kerki. W krótkim času změni so proste zelenišćo na pisanu rjadku. Hdyž budu za něšto měsacow janske jahody, aronija a kosmački zrałe, móža sej je Budyšenjo słodźeć dać. Na dalšej płoninje budu sej ludźo potom ­zela kaž rosmarin, lěwančik, babydušku a želbiju sami šćipać a za sebje wužiwać móc. Na te wašnje stanje so Budyšin „město k jědźi“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND