Bulwar na Cyrkwinskej hasy

srjeda, 25. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Cityjowy management prócuje so wo atraktiwniše stare město

Wojerecy (AK/SN). Z wosom projektami chcedźa Wojerecy lětsa swoje stare město atraktiwniše sčinić. „Za to mamy etat 50 000 eurow“, rozłoži architektka Dorit Baumeister na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. Hromadźe z Frankom Graumüllerom wona we wobłuku cityjoweho managementa projekty přewodźuje. Su to zarjadowanje „Staroměšćanske kuzło“ wot 1. do 3. junija, dźiwadło we wobydlerskim centrumje Piwarska haska 1, testowy wobchod, wozelenjenje hrodu, wuhotowanje Teschenskich wikow a parkowanišća za kolesa při Janskej cyrkwi kaž tež projektaj „Aktiwne wukładne wokno“ Röthigec předawarnje zakuskow a „Bulwar Cyrkwinska hasa“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND