Młodostni móhli so gratu přimać

pjatk, 27. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Z wjacorymi twarskimi nadawkami zaběrała je so Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju. Při jednym tajkim je sobudźěło młodostnych trěbne.

Malešecy (CS/SN). Młodźinski klub w Połpicy bě tele dny jedna z temow na posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady. Dokelž je jeho twarjenje k zawrjenemu hosćencej „Sprjewina parlička“ přizamknjene, dyrbjachu w zymje wodu zawjertnyć, zo njebychu roły rozmjerznyli. Srjedź apryla su hromadźe ze zastupjerku młodźinskeho kluba a z instalaterom na městnje wo tym rozmyslowali, kak ma tam nětko dale hić. Zo móhli hač ke klubej separatny wodowód kłasć, dyrbja 50 metrow dołhu hrjebju wuzběhnyć. Za to pak twarski zawod gmejny tuchwilu žane kapacity nima. Tuž namjetowachu, zo móhli to młodostni w swójskej režiji zmištrować. Material a techniku za tajke dźěło móhła gmejna přewostajić. Dotal pak w gmejnskim zarjedźe hišće žana reakcija młodźinskeho kluba dóšła njeje. Nimo toho dyrbja třěchu twarjenja ponowić. Młodostni bychu za to blachowu konstrukciju faworizowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk