Próstwu wotpokazać dyrbjeli

póndźela, 14. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Što ma so w Chróšćanskej gmejnje a druhdźe při twarjenju wobkedźbować

Chrósćicy (JK/SN). Zo so na hornjołužiskich wsach wjele twari a modernizuje, je wuraz toho, zo so wobydlerjo tu derje čuja a zo chcedźa měć rjane a porjadne domy. Za nowotwar abo přetwar pak trjebaja twarsku dowolnosć a stejišćo přisłušneje gmejny.

Wo tajke stejišćo k přetwarej kólnje ­je tež swójba z Hórkow Chróšćansku gmejnsku radu prosyła. Na minjenym posedźenju so radźićeljo temje tuž něšto wobšěrnišo wěnowachu. Naležnosć nje­zda so tak lochka kaž mnohe hižo bjez problemow wobzamknjene a dowolene twarske naprawy wobydlerjow gmejny. Předewzaće swójby, přetwarić kólnju na carport, mjenujcy poćahuje so na twarjenje w tak mjenowanym wonkownym wobtwarjenskim pasmje a žada sej tuž wosebitu dowolnosć. Za to trěbne su wustawki, kotrež ma gmejnska rada schwalić. Při tym jedna so wo dołhodobny proces, za kotryž ma so tójšto wobkedźbować, mjez druhim stejišća najwšelakorišich nošerjow zjawnych zajimow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND