Lětarjo maja stajnje přiležnosće swjećić

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Najprjedy dźěłać, potom swjećić: Sobudźěłaćer Lětanskeho sportoweho centruma Budyšin Andreas Krüger pruwuje lětadło kupca.  Foto: Uwe Menschner Najprjedy dźěłać, potom swjećić: Sobudźěłaćer Lětanskeho sportoweho centruma Budyšin Andreas Krüger pruwuje lětadło kupca. Foto: Uwe Menschner

Kamjenc (UM/SN). 2. a 3. junija swjeća na Kamjenskim lětanišću „zaso raz“ stolětny jubilej. W srjedźišću steja tónkróć tam zasydlene firmy. To zdźělištaj wčera Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) a jednaćel wobhospodarjenskeje towaršnosće lětanišća Richard Pötschke na nowinarskej konferency w Lessingowym měsće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND