Lětarjo maja stajnje přiležnosće swjećić

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Najprjedy dźěłać, potom swjećić: Sobudźěłaćer Lětanskeho sportoweho centruma Budyšin Andreas Krüger pruwuje lětadło kupca.  Foto: Uwe Menschner Najprjedy dźěłać, potom swjećić: Sobudźěłaćer Lětanskeho sportoweho centruma Budyšin Andreas Krüger pruwuje lětadło kupca. Foto: Uwe Menschner

Kamjenc (UM/SN). 2. a 3. junija swjeća na Kamjenskim lětanišću „zaso raz“ stolětny jubilej. W srjedźišću steja tónkróć tam zasydlene firmy. To zdźělištaj wčera Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) a jednaćel wobhospodarjenskeje towaršnosće lětanišća Richard Pötschke na nowinarskej konferency w Lessingowym měsće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND