Wulki swjedźeń z nowosćemi

štwórtk, 24. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskich Žitnych wikach je předewzaće ze Žitawy wčera jewišćo natwariło. Tu wustupi sobotu mjez druhim Lidová muzika z Chrástu.  Foto: SN/Maćij Bulank Na Budyskich Žitnych wikach je předewzaće ze Žitawy wčera jewišćo natwariło. Tu wustupi sobotu mjez druhim Lidová muzika z Chrástu. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/MWj). Drje runje prawe wjedro wupytali su sej organizatorojo 1 016. Budyskeho nalěća, kotrež so wot jutřišeho hač do njedźele w sprjewinym měsće wotměje. Po wěšćenju wjedrarjow chce swjaty Pětr Budyšanow a jich hosći z wjele słóncom a lětnimi temperaturami zapleńčić. Wonkowne wuměnjenja za wulki měšćanski swjedźeń njemóhli tuž lěpše być. Tež wobsahowje su sej zamołwići w radnicy tójšto wumyslili. Wjace hač 500 sobuskutkowacych wuhotuje na Žitnych wikach, Hłownym torhošću a Mjasowych wikach kulturne programy. Nowe budźe jewišćo w saněrowanej rozwalinje Mnišeje cyrkwje na Wulkej Bratrowskej. Dalša nowosć je limitěrowany nopach z Budyskim motiwom, kotryž hodźi so wšudźe wróćić abo tež sobu domoj wzać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND