Salowskim hosćom pokal přewostajili

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec.  Foto: Alfons Handrik Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec. Foto: Alfons Handrik

Konjecy/Šunow (aha/SN). Hewak w juniju organizowany wjesny swjedźeń při Konječanskim towarstwowym domje stej dobrowólna wohnjowa wobora a blidotenisowe towarstwo lětsa kónc tydźenja přewjedłoj. Tónraz su mjenujcy mejemjetanje w Šunowje a Konjecach do programa zapřijeli.

Prjedy hač meja w Šunowje padny, rejwaše wokoło njeje wosom porow pod akordeonowym přewodom Maćija Šołty z Pančic-Kukowa. Wšitke holcy běchu narodnu drastu zhotowane. Beno Matka bě najspěšniši při wjeršku padnjeneje meje a wuzwoli sej Josephinu Čornakec za kralownu. Na konju sedźo jěchaštaj wonaj na čole dołheho ćaha přihladowarjow do Konjec. Tam bě jich mejski kral na kofej přeprosył. Nimo toho dožiwichu wjesnjenjo a jich hosćo překwapjenku. Kaž stajnje běchu ženjeni mužojo tež w Konjecach nahladnu meju stajili. ­Młodźi starši pak běchu z dźěćimi někotre reje nazwučowali a tež tu běchu holcy w narodnej drasće. Mejski kral mjez dźěćimi bu Hannes Browatzki, jeho kralowna bě Klara Kralec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND