Salowskim hosćom pokal přewostajili

póndźela, 28. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec. Foto: Alfons Handrik Beno Matka a Josephina Čornakec jako kralowski por (prědku) a tamne pory rejwachu najprjedy w Šunowje, prjedy hač ćehnjechu do Konjec. Foto: Alfons Handrik

Konjecy/Šunow (aha/SN). Hewak w juniju organizowany wjesny swjedźeń při Konječanskim towarstwowym domje stej dobrowólna wohnjowa wobora a blidotenisowe towarstwo lětsa kónc tydźenja přewjedłoj. Tónraz su mjenujcy mejemjetanje w Šunowje a Konjecach do programa zapřijeli.

Prjedy hač meja w Šunowje padny, rejwaše wokoło njeje wosom porow pod akordeonowym přewodom Maćija Šołty z Pančic-Kukowa. Wšitke holcy běchu narodnu drastu zhotowane. Beno Matka bě najspěšniši při wjeršku padnjeneje meje a wuzwoli sej Josephinu Čornakec za kralownu. Na konju sedźo jěchaštaj wonaj na čole dołheho ćaha přihladowarjow do Konjec. Tam bě jich mejski kral na kofej přeprosył. Nimo toho dožiwichu wjesnjenjo a jich hosćo překwapjenku. Kaž stajnje běchu ženjeni mužojo tež w Konjecach nahladnu meju stajili. ­Młodźi starši pak běchu z dźěćimi někotre reje nazwučowali a tež tu běchu holcy w narodnej drasće. Mejski kral mjez dźěćimi bu Hannes Browatzki, jeho kralowna bě Klara Kralec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND