Młodźina so za serbske reje hori

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež w Hórkach su minjenu njedźelu meju mjetali. 15 porow dźěći a młodostnych rejwaše wosrjedź wsy. Mjez dźěćimi bě Pascal Wehnert najspěšniši a wuzwoli sej Sofie Matješkec za kralownu. Mejski por młodostnych běštaj Franc a Marie-Luise Matješkec. Wšitke holcy běchu narodnu drastu woblečene.  Foto: Feliks Haza Tež w Hórkach su minjenu njedźelu meju mjetali. 15 porow dźěći a młodostnych rejwaše wosrjedź wsy. Mjez dźěćimi bě Pascal Wehnert najspěšniši a wuzwoli sej Sofie Matješkec za kralownu. Mejski por młodostnych běštaj Franc a Marie-Luise Matješkec. Wšitke holcy běchu narodnu drastu woblečene. Foto: Feliks Haza

Salow/Serbske Pazlicy (SN/bl). Po tym zo běchu w mnohich wsach hižo serbski mejski nałožk pěstowali, padnychu minjeny kónc tydźenja mnohe dalše meje, tak w Róžeńće, Ralbicach, ­Njebjelčicach, Worklecach, Nuknicy a w Sernjanach. Sobotu wječor su meju tež w Salowje po­wa­lili. Dohromady wosom porow ćehnješe na nawjes, hdźež wjesnjanow a hosći wi­ta­chu. W miłym wječornym wětřiku so fale a suknje Salowskich holcow w narodnej drasće jenož tak kolebachu. Na akordeonje hraješe Maćij Šołta z Pančic-Kukowa znate serbske štučki, kotrež wšitcy mócnje sobu spěwachu a ke kotrymž młodźina rejwaše. Jako prěni hrabny za wjerškom Titus Žur z Róžanta, kiž wuzwoli sej za kralownu Salowčanku Hanneloru Schneider. Z wulkim wěncom, witym z dubowych łopjenow, zaćahny mejski porik do swjedźenskeho stana, hdźež rejwachu „kralowski walčik“. Ze stana zaklinčachu serbske a němske spěwy, kotrež akordeonist z prawej hudźbnej žiłku přewodźeše. K rejam pipiskaše wjesny DJ, tak zo w Salowje při wjesnym haće hač do zerjow swjećachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND