Młodźina so za serbske reje hori

srjeda, 30. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež w Hórkach su minjenu njedźelu meju mjetali. 15 porow dźěći a młodostnych rejwaše wosrjedź wsy. Mjez dźěćimi bě Pascal Wehnert najspěšniši a wuzwoli sej Sofie Matješkec za kralownu. Mejski por młodostnych běštaj Franc a Marie-Luise Matješkec. Wšitke holcy běchu narodnu drastu woblečene.  Foto: Feliks Haza Tež w Hórkach su minjenu njedźelu meju mjetali. 15 porow dźěći a młodostnych rejwaše wosrjedź wsy. Mjez dźěćimi bě Pascal Wehnert najspěšniši a wuzwoli sej Sofie Matješkec za kralownu. Mejski por młodostnych běštaj Franc a Marie-Luise Matješkec. Wšitke holcy běchu narodnu drastu woblečene. Foto: Feliks Haza

Salow/Serbske Pazlicy (SN/bl). Po tym zo běchu w mnohich wsach hižo serbski mejski nałožk pěstowali, padnychu minjeny kónc tydźenja mnohe dalše meje, tak w Róžeńće, Ralbicach, ­Njebjelčicach, Worklecach, Nuknicy a w Sernjanach. Sobotu wječor su meju tež w Salowje po­wa­lili. Dohromady wosom porow ćehnješe na nawjes, hdźež wjesnjanow a hosći wi­ta­chu. W miłym wječornym wětřiku so fale a suknje Salowskich holcow w narodnej drasće jenož tak kolebachu. Na akordeonje hraješe Maćij Šołta z Pančic-Kukowa znate serbske štučki, kotrež wšitcy mócnje sobu spěwachu a ke kotrymž młodźina rejwaše. Jako prěni hrabny za wjerškom Titus Žur z Róžanta, kiž wuzwoli sej za kralownu Salowčanku Hanneloru Schneider. Z wulkim wěncom, witym z dubowych łopjenow, zaćahny mejski porik do swjedźenskeho stana, hdźež rejwachu „kralowski walčik“. Ze stana zaklinčachu serbske a němske spěwy, kotrež akordeonist z prawej hudźbnej žiłku přewodźeše. K rejam pipiskaše wjesny DJ, tak zo w Salowje při wjesnym haće hač do zerjow swjećachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND