Napis na radnicy přestorčeny

pjatk, 01. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejnska rada lětuši hospodarski plan wobzamknyła

Njeswačidło (JK/SN). Na wurjadnym pose­dźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady wobzamknychu tele dny z wjetšinu přitomnych radźićelow lětuši hospodarski plan. Po tym, zo běchu jón kaž je předpisane zjawnje wupołožili, njeběchu žane dodatki abo změny trěbne. Tak móža jón nětko Budyskemu krajnoradnemu zarjadej k pruwowanju zapodać. Zo budźe plan schwaleny, na tym wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) njedwěluje, hačrunjež je z horcej jehłu šity a njeskića rum za njewočakowane wudawki. Spokojom su radźićeljo, zo njebě trjeba za wurunany plan zwyšić dawki abo zarjadniske popłatki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND