Nowowusměrjenje w tachantskim wobchodźe

póndźela, 04. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydstwo towarstwa Ekumeniski tachantski wobchod před předawanišćom, kotrež  změny koncepta dla hakle nazymu zaso wotewru Foto: SN/Maćij Bulank Předsydstwo towarstwa Ekumeniski tachantski wobchod před předawanišćom, kotrež změny koncepta dla hakle nazymu zaso wotewru Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/bn). Towarstwo Ekumeniski tachantski wobchod Budyšin chce k dźesatemu wobstaću swoje akti­wity rozšěrić. Wotnětka njeje předawa­nišćo wjace regularna knihownja, ale ma so ze zet­kanišćom a zarjadowanišćom stać. „Nowowusměrjenje nima financne přičiny. Chcemy so prosće na naš zakładny nadawk koncentrować a ekumenisku wuměnu mjez křesćanami a tež z njekře­sćanami spěchować. Wobchod ma přichodnje być předewšěm wukładne wo­kno cyrkwinskeho žiwjenja w Budyšinje ­a zdobom móst do města. Knihi změ­jemy dale w poskitku, při čimž pak so na regionalne publikacije, na přikład Ludoweho nakładnistwa Domowina abo křesćanskeho nakładnistwa Benno, wobmjezujemy“, rozłoži předsyda towarstwa dr. Peter-Paul Straube na nowinskej konferency minjeny štwórtk we wobchodźe na dróze Při Mjasowych jětkach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk