SR1 a SR2 stej prosće kult

wutora, 05. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale sto ludźi wobdźěli so minjenu sobotu w Slepom na zetkanju starych mopedow typa SR1 a SR2.  Foto: Martina Arlt Nimale sto ludźi wobdźěli so minjenu sobotu w Slepom na zetkanju starych mopedow typa SR1 a SR2. Foto: Martina Arlt

Wosebite zetkanje oldtimerow maja kóžde lěto w Slepom. Tam pak njepokazuja awta najwšelakorišeho razu, ale cyle wěste mopedy, kotrež hewak na dróze lědma hišće wuhladaš.

Slepo (FAG/SN). Za lubowarjow starych mopedow bě minjena sobota w Slepom wulki dźeń. Tamniše towarstwo SR2-brigada Slepo ze swojimi 17 čłonami, kotrychž nawjeduje je Mike Besch, bě na dźesate zetkanje mopedow typa SR1 a SR2 přeprosyło. Nimale sto jězdźerjow w starobje 16 hač do 69 lět so tam na 35 kilometrow dołhej wuprawje wobdźěli. Woni móžachu připołdnju lědma dočakać, zo so spektakularna jězba po Slepjanskej wosadźe započnje. Čara wjedźeše přez Lěsk, Dźěwin, Brězowku, Trjebin, Miłoraz, Mułkecy a Rowno wróćo na Slepjanske swjedźenišćo. Podłu čary přihladowaše wobdźělnikam wjele ludźi, kotřiž mopedy wobdźiwachu a wóń bencina do so srěbachu. Do toho wobdźělichu so mopedisća na Božej słužbje z fararku ­Ja­dwigu Malinkowej.

Podłu čary běchu sej organizatorojo wšelake stacije wumyslili. Tak dyrbjachu jězdźerjo z pryskawu bow wody na čas pjelnić, test jězbneje šule zmištrować a so při třělenju z powětrowku wuspytać. Dohromady wosom stacijow mějachu přihotowane.

„Trjebaš žno kusk wušiknosće, chceš-li z tajkim mopedom jězdźić, wšako z ruku šaltuješ. Započeli smy ze šěsnaćomi, mjeztym so wjele ludźi za stare jězdźidła zajimuje. Wosobinsce mam dwě restawrowanej a dalše, na kotrymž hišće dźěłam“, powědaše Mike Besch. Dwě lěće wón towarstwo nětko nawjeduje. Za sobotne zarjadowanje běchu přehladku techniki přihotowali, a wobdźělnicy mějachu dosć chwile so wo techniskich na­drobnosćach rozmołwjeć. „SR1 a SR2 stej prosće kulturne herbstwo z časa NDR, kotrež měli na kóždy pad zachować. Mopedy su kult“, měnješe Besch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND