Riziko infekcijow jara snadne poručenje

pjatk, 08. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Emma (nalěwo) a Fiona z Kulowa matej runja mnohim runolětnym a dorosćenym w Kulowskej lěsnej kupjeli swoje wulke wjeselo . Při tym móža so wšitcy dźakowano płuwanskemu mištrej Uwe Micke lej tež při tuchwilnym horcym a tužnym wjedrje na to spušćeć, zo je woda z přitoka Dubrjenskeho bahna čerstwa a čista a bjez strašnych bacilow.  Foto: Gernot Menzel Emma (nalěwo) a Fiona z Kulowa matej runja mnohim runolětnym a dorosćenym w Kulowskej lěsnej kupjeli swoje wulke wjeselo . Při tym móža so wšitcy dźakowano płuwanskemu mištrej Uwe Micke lej tež při tuchwilnym horcym a tužnym wjedrje na to spušćeć, zo je woda z přitoka Dubrjenskeho bahna čerstwa a čista a bjez strašnych bacilow. Foto: Gernot Menzel

Strowotniski zarjad ma kwalitu wody w jězorach za jara dobru

Kulow/Budyšin (SN/mwe). Jónu wob mě­sac přijědu přistajeni zamołwiteho labo­ra w nadawku Budyskeho strowot­niskeho zarjada a hygieny do Kulowskeje lěsneje kupjele, zo bychu tam probu wody­ wzali, z basenka a pitnu wodu ze sy­će. Prjedy hač je so lětuša kupanska sezona na tymle přewšo krasnym a w Serbach woblubowanym arealu 26. meje zahajiła, běchu tam fachowcy tydźeń do toho wodu jara dokładnje přepru­wowali. Ale žane strašne bakterije našli njejsu. Na kwalitu wody dźě wo­sebje wjelelětny a nazhonity płuwanski mišter Uwe Kickel hlada. Tak do bli­žacych so njewjedrow přitok wody z D­u­brjenskeho bahna zawěra, zo njeby so mazana woda do kupjele dóstała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk