Riziko infekcijow jara snadne poručenje

pjatk, 08. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Emma (nalěwo) a Fiona z Kulowa matej runja mnohim runolětnym a dorosćenym w Kulowskej lěsnej kupjeli swoje wulke wjeselo . Při tym móža so wšitcy dźakowano płuwanskemu mištrej Uwe Micke lej tež při tuchwilnym horcym a tužnym wjedrje na to spušćeć, zo je woda z přitoka Dubrjenskeho bahna čerstwa a čista a bjez strašnych bacilow.  Foto: Gernot Menzel Emma (nalěwo) a Fiona z Kulowa matej runja mnohim runolětnym a dorosćenym w Kulowskej lěsnej kupjeli swoje wulke wjeselo . Při tym móža so wšitcy dźakowano płuwanskemu mištrej Uwe Micke lej tež při tuchwilnym horcym a tužnym wjedrje na to spušćeć, zo je woda z přitoka Dubrjenskeho bahna čerstwa a čista a bjez strašnych bacilow. Foto: Gernot Menzel

Strowotniski zarjad ma kwalitu wody w jězorach za jara dobru

Kulow/Budyšin (SN/mwe). Jónu wob mě­sac přijědu přistajeni zamołwiteho labo­ra w nadawku Budyskeho strowot­niskeho zarjada a hygieny do Kulowskeje lěsneje kupjele, zo bychu tam probu wody­ wzali, z basenka a pitnu wodu ze sy­će. Prjedy hač je so lětuša kupanska sezona na tymle přewšo krasnym a w Serbach woblubowanym arealu 26. meje zahajiła, běchu tam fachowcy tydźeń do toho wodu jara dokładnje přepru­wowali. Ale žane strašne bakterije našli njejsu. Na kwalitu wody dźě wo­sebje wjelelětny a nazhonity płuwanski mišter Uwe Kickel hlada. Tak do bli­žacych so njewjedrow přitok wody z D­u­brjenskeho bahna zawěra, zo njeby so mazana woda do kupjele dóstała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND