Nowa kubłarka so přizjewiła

srjeda, 13. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Problem pobrachowaceje serbskeje maćernorěčneje ku­błarki we Witaj-skupinje Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ móhł bórze rozrisany być. Wo tym su na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady přitomnych radźićelow a hosći informowali. Nawodnica dźěćaceho přebywanišća Birgit Quint bě radźićelam na posedźenju w meji zdźěliła, zo je serbski kubłar wupowědźił a zo je dalewobstaće skupiny tak wohrožene.

Na wčerawšim posedźenju, na kotrymž běštej tež wotrjadnica AWO za pěstowarnje Annett Fahland a zastupnica Rěčneho centruma WITAJ Manuela Smoli­na přitomnej, móžachu wo tym infor­mować, zo je so mjeztym maćernorěčna kubłarka přizjewiła, z kotrejž tuchwilu jednaja. AWO chcyła ju přistajić, zajimča pak njeje so hišće doskónčnje rozsudźiła. Na posedźenju tohorunja přitomni zwjetša němscy starši sej žadachu, niwow serbskorěčneho kubłanja zachować a dale zwyšić, zo móhli dźěći pozdźišo do serbskeje rjadownje Radworskeje zakładneje šule hić. AWO dyrbjała swoje aktiwity na tym polu zesylnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND