Z hudźbu na wšědne starosće pozabyć móhli

wutora, 26. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez akterami lětušeje Njeswačanskeje šlagroweje nocy bě minjenu sobotu znata spěwarka Petra Zieger. Foto: Lucija Rubinowa Mjez akterami lětušeje Njeswačanskeje šlagroweje nocy bě minjenu sobotu znata spěwarka Petra Zieger. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). Štyrnatu šlagrowu nóc minjenu sobotu w Njeswačanskim parku je něhdźe 3 000 hosći při nic najrjeńšim wjedrje wopytało. Woblubowane zarjadowanje wuhotuje wjesne sportowe towarstwo Módro-běli. Šlagrowa nóc je swojeho cyłkowneho wuhotowanja dla jako dobra adresa znata. Přećeljo a bywši šulscy towaršojo sej termin sčasom zapisuja, zo bychu so při dobrej hudźbje lěto wob lěto zetkawali a zhromadnje swjećili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND