Trjebaja wjace dochodow

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Njebjelčic njelube, ale trěbne naprawy wobzamknyła

Njebjelčicy (JK/SN). Jara wobšěrny bě wčerawši dnjowy porjad posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Tak wobzamknychu wustawki gmejnskeje wohnjoweje wobory a zaběrachu so z kóštami wobhospodarjenja dźěćaceho přebywanišća. Te su zakład za podźěl, kotryž maja starši płaćić. Za wysokosć popłatka su w Sakskej zakonske postajenja, w kotrehož ramiku móže gmejna podźěl postajić. W Njebjelčicach běchu staršiske přinoški za žłobik, pěstowarnju a hort stajnje na delnjej kromje postajeneho ramika. To rěka, zo ležachu daloko pod sakskim přerězkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND