Trjebaja wjace dochodow

pjatk, 29. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Njebjelčic njelube, ale trěbne naprawy wobzamknyła

Njebjelčicy (JK/SN). Jara wobšěrny bě wčerawši dnjowy porjad posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Tak wobzamknychu wustawki gmejnskeje wohnjoweje wobory a zaběrachu so z kóštami wobhospodarjenja dźěćaceho přebywanišća. Te su zakład za podźěl, kotryž maja starši płaćić. Za wysokosć popłatka su w Sakskej zakonske postajenja, w kotrehož ramiku móže gmejna podźěl postajić. W Njebjelčicach běchu staršiske přinoški za žłobik, pěstowarnju a hort stajnje na delnjej kromje postajeneho ramika. To rěka, zo ležachu daloko pod sakskim přerězkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND