Kameradow štyrjoch wohnjowych woborow Porchowskeje gmejny su wčera ...

štwórtk, 05. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Kameradow štyrjoch wohnjowych woborow Porchowskeje gmejny su wčera popołdnju wołali, zo bychu žitnišćo mjez Małym Wosykom a Njeradecami hašeli. Wětřika dla so płomjenja spěšnje rozpřestrěchu. Zo njeby woheń na bydlenske domy w Njeradecach ­přeskočił, ratar palacu so zemju přewora. 20 wobornikow zbytk zhaša. Dohromady wotpalichu so štyri hektary. Foto: Rocci Klein

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND