Změje noweho wobsedźerja

póndźela, 09. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Město Budyšin chce parkowanski dom na Wonkownej Lawskej kupić a do komunalneho wobsydstwa wjesć.  Foto: Constanze Knappowa Město Budyšin chce parkowanski dom na Wonkownej Lawskej kupić a do komunalneho wobsydstwa wjesć. Foto: Constanze Knappowa

Parkowanski dom na Wonkownej Lawskej w Budyšinje ma do komunalneho wobsydstwa přeńć. To drje so na parkowansku situaciju w měsće njewuskutkuje, ma pak lěpšiny při wobhospodarjenju.

Budyšin (CK/SN). Z 289 městnami je ­Budyski parkowanski dom Centrum na Wonkownej Lawskej za parkowansku situaciju w sprjewinym městnje dosć wažny. Za tych, kotřiž parkowanske městno pytaja, po wšěm zdaću nic tak jara. 190 trajnych městnow drje je zwjetša wuknihowanych. Wot městnow za dnjowych hosći pak wostanje často dźěl prózdny. Wobdźělenskej a zawodowej towaršnosći (BBB) jako wobhospodarjerjej načinja to kóžde lěto deficit něhdźe 200 000 eurow. Přiwšěm chce komunalne předewzaće parkowanski dom kupić. Wo tym pak měješe měšćanska rada rozsudźić. Na swojim zašłym posedźenju bě wjetšina jeje čłonow za to.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk