Wulke přeće so nětko spjelni

srjeda, 18. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Statny sekretar dr. Frank Pfeil je Worklečanskemu wjesnjanosće Francej Bruskej (wotprawa) wčera wopismo wo přizwolenych spěchowanskich srědkach za nowy šulski hort přepodał.  Foto: Feliks Haza Statny sekretar dr. Frank Pfeil je Worklečanskemu wjesnjanosće Francej Bruskej (wotprawa) wčera wopismo wo přizwolenych spěchowanskich srědkach za nowy šulski hort přepodał. Foto: Feliks Haza

Byrnjež prózdniny byli, knježeše na dwo­rje Worklečanskeje šule wčera popoł­dnju čiłe žiwjenje. Tójšto dźěći, ale tež jich starši a dalši wjesnjenjo su snano nic historiski, ale přiwšěm wažny podawk dožiwili.

Worklecy (SN/MWj). Wšitke ample za twar noweho horta we Worklecach po­kazuja wot wčerawšeho zelenu swěcu. Z rukow statneho sekretara w sakskim wobswětowym a ratarskim minister­stwje dr. Franka Pfeila přija wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) přizwolenje za spěchowanske srědki we wobjimje 1,35 milionow eurow. To wotpowěduje 75 procentam cyłkowneje inwesticije nimale dweju milionow eurow. Za Worklečansku gmejnu zbywa 469 000 eurow swójskeho podźěla. Tón financuja ze 169 000 eurami z tak mjenowanych swójskich likwidnych srědkow a z kreditom 300 000 eurow, kaž Franc Brusk wčera rozłoži. Twarsku dowolnosć gmejna hižo ma.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk