Měli zlutniwje z wodu wobchadźeć

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). „W rěkach a dalšich wodźiznach je jara mało wody. Za małozahrodkarjow je połoženje skoro bjeznadźijne, ale nic chutne. Njeměli wodu z „běžaceje žołmy“ klumpać a čerpać. Ekologisce trěbne minimalne wotběženje do rěčkow je hižo lědma zawěsćene“, Dunja Reichelt z nowinarskeho běrowa Budyskeho krajnoradneho zarjada na naprašowanje zdźěli. Kaž dale rěka, njetrjebaja pak so ludźo pitneje wody dla starosćić. Wot zastaraćelow wody Budyskeho wokrjesa njejsu zarjadej, kotryž je za zastaranje z pitnej wodu zamołwity, žane problemy dołho trajaceje suchoty dla přizjewili. Při wšěm pak dyrbimy zlutniwje z wodu wobchadźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND