Měli zlutniwje z wodu wobchadźeć

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). „W rěkach a dalšich wodźiznach je jara mało wody. Za małozahrodkarjow je połoženje skoro bjeznadźijne, ale nic chutne. Njeměli wodu z „běžaceje žołmy“ klumpać a čerpać. Ekologisce trěbne minimalne wotběženje do rěčkow je hižo lědma zawěsćene“, Dunja Reichelt z nowinarskeho běrowa Budyskeho krajnoradneho zarjada na naprašowanje zdźěli. Kaž dale rěka, njetrjebaja pak so ludźo pitneje wody dla starosćić. Wot zastaraćelow wody Budyskeho wokrjesa njejsu zarjadej, kotryž je za zastaranje z pitnej wodu zamołwity, žane problemy dołho trajaceje suchoty dla přizjewili. Při wšěm pak dyrbimy zlutniwje z wodu wobchadźeć.

„Wobydlerjo měli z wodu lutować. To nastupa dnownu wodu kaž tež wodu z powjerchowych wodźiznow. Dokelž je w rěkach a rěčkach přeco mjenje wody, bywa situacija dźeń a napjatniša“, Reichelt rysuje. Tak njewě so tón abo tamny zadźeržeć a dale swoju psyču klětku z wodu z hadźicy wupryska abo při tutych ekstremnych wobstejnosćach samo dale swoje awto z wotpowědnej wysokoćišćowej pryskanskej připrawu na zelenej łuce myje. Dokelž mamy dale ze suchotu ličić, z krajnoradneho zarjada w nowinskim wozjewjenju hišće raz a raznje namołwjeja, zo njeměli wodu za krjepjenje zahrodkow z nimale wusaknjenych rěčkow klumpać. Štóž so po tym nima a kohož při kontroli na wotpowědnych městnach z klumpanjom lepja, tomu hrozy pokuta hač do 50 000 eurow. Nimo problemow z wodu warnuja zamołwići wokrjesa před lěsnymi wohenjemi. Tuž měli na so kedźbować, so lěhwowych wohenjow wzdać a „přeco čisło 112 we wóčku měć.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND