Měli zlutniwje z wodu wobchadźeć

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank Suchota je tež małozahrodkarjam wulke wužadanje. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). „W rěkach a dalšich wodźiznach je jara mało wody. Za małozahrodkarjow je połoženje skoro bjeznadźijne, ale nic chutne. Njeměli wodu z „běžaceje žołmy“ klumpać a čerpać. Ekologisce trěbne minimalne wotběženje do rěčkow je hižo lědma zawěsćene“, Dunja Reichelt z nowinarskeho běrowa Budyskeho krajnoradneho zarjada na naprašowanje zdźěli. Kaž dale rěka, njetrjebaja pak so ludźo pitneje wody dla starosćić. Wot zastaraćelow wody Budyskeho wokrjesa njejsu zarjadej, kotryž je za zastaranje z pitnej wodu zamołwity, žane problemy dołho trajaceje suchoty dla přizjewili. Při wšěm pak dyrbimy zlutniwje z wodu wobchadźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk