×

Powěsć

Failed loading XML...

Policija helikopter předstajiła

wutora, 07. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto:  Carmen Schumann Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Něhdźe 12 000 wopytowarjow lětanske dny w Lětonju dožiwiło

Lětoń (CS/SN). Nic cyle telko za lětanje zahorjenych wopytowarjow kaž hewak bě minjeny kónc tydźenja na lětanske dny w Lětonju přichwatało. Na kóncu zarja­dowanja zličichu organizatorojo „jenož“ 12 000 młódšich a staršich zajimcow, štož drje bě předewšěm sćěwk wulkeje horcoty dla. To je něhdźe třećina mjenje hač hewak. Najwjace fanow lětanja witachu njedźelu, hdyž běchu temperatury přijomniše a znjesliwiše.

Ličba wobdźělenych pilotow pak bě z połsta tak wulka, kaž dotal hišće ženje. Woni běchu ze 40 lětadłami přilećeli. Wopytowarjo, kotřiž w horcoće wutrachu, móžachu wjele powabliweho dožiwić. Mjez druhim móžachu z wosebitym čerwjenym helikopterom sobu lećeć. Mnozy přiležnosć wužiwachu, sej město Budyšin, wokolinu a nic naposledk swoje domske wothorjeka wobhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND