Policija helikopter předstajiła

wutora, 07. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto: Carmen Schumann Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Něhdźe 12 000 wopytowarjow lětanske dny w Lětonju dožiwiło

Lětoń (CS/SN). Nic cyle telko za lětanje zahorjenych wopytowarjow kaž hewak bě minjeny kónc tydźenja na lětanske dny w Lětonju přichwatało. Na kóncu zarja­dowanja zličichu organizatorojo „jenož“ 12 000 młódšich a staršich zajimcow, štož drje bě předewšěm sćěwk wulkeje horcoty dla. To je něhdźe třećina mjenje hač hewak. Najwjace fanow lětanja witachu njedźelu, hdyž běchu temperatury přijomniše a znjesliwiše.

Ličba wobdźělenych pilotow pak bě z połsta tak wulka, kaž dotal hišće ženje. Woni běchu ze 40 lětadłami přilećeli. Wopytowarjo, kotřiž w horcoće wutrachu, móžachu wjele powabliweho dožiwić. Mjez druhim móžachu z wosebitym čerwjenym helikopterom sobu lećeć. Mnozy přiležnosć wužiwachu, sej město Budyšin, wokolinu a nic naposledk swoje domske wothorjeka wobhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND