Policija helikopter předstajiła

wutora, 07. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto:  Carmen Schumann Něhdźe 12 000 wopytowarjow bě minjeny kónc tydźenja do Lětonja na lětanske dny přichwadało. Po zdaću bě to lětsa horcoty dla tak mało. Nimo nowšich a wosebje modelowych lětadłow móžachu dźěći ze swojimi staršimi historiske mašiny tež wotnutřka wobdźiwać. Někotryžkuli wužiwaše přiležnosć, sej z helikoptera Budyšin wothorjeka wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Něhdźe 12 000 wopytowarjow lětanske dny w Lětonju dožiwiło

Lětoń (CS/SN). Nic cyle telko za lětanje zahorjenych wopytowarjow kaž hewak bě minjeny kónc tydźenja na lětanske dny w Lětonju přichwatało. Na kóncu zarja­dowanja zličichu organizatorojo „jenož“ 12 000 młódšich a staršich zajimcow, štož drje bě předewšěm sćěwk wulkeje horcoty dla. To je něhdźe třećina mjenje hač hewak. Najwjace fanow lětanja witachu njedźelu, hdyž běchu temperatury přijomniše a znjesliwiše.

Ličba wobdźělenych pilotow pak bě z połsta tak wulka, kaž dotal hišće ženje. Woni běchu ze 40 lětadłami přilećeli. Wopytowarjo, kotřiž w horcoće wutrachu, móžachu wjele powabliweho dožiwić. Mjez druhim móžachu z wosebitym čerwjenym helikopterom sobu lećeć. Mnozy přiležnosć wužiwachu, sej město Budyšin, wokolinu a nic naposledk swoje domske wothorjeka wobhladać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND