Wo problemach sprawnje rěčeć

srjeda, 08. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (prědku druhi wotprawa) na lětušej lětnjej turje  Foto: Carmen Schumann Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (prědku druhi wotprawa) na lětušej lětnjej turje Foto: Carmen Schumann

Na swojej lětušej lětnjej turje je sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) hromadźe z Christianom Hartmannom, nutřkopolitiskim rěčnikom frakcije CDU krajneho sejma, póndźelu mjez druhim Budysku powołansku wohnjowu woboru wopytał.

Hnašecy (CS/SN). Wot Budyšina poda so Wöller do Hnašečanskeho gmejnskeho zarjada. Tam wočakowachu jeho jako hosći­ćeljo wjesnjanosta Dobruše-Huski Alexander Fischer (CDU) a někotři radźićeljo gmejny. Přitomni běchu tež wjesnjanosća z Bukec, Rakec, Wulkeje Du­brawy a Budyski financny měšćanosta Robert Böhmer kaž tohorunja přirjadnik wokrjesa Udo Wićaz. Nutřkowny minister chcyše wědźeć, hdźe wjesnjanostow črij tłóči. Bohužel pak měješe wón jenož hodźinu chwile, tak zo njehodźachu so wšitke problemy narěčeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND