Nahladne Radworske dwórnišćoW druhej połojcy 19. lětstotka za ...

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
29. meje 1999 běchu na Radworskim dwórnišću poslednje jězdźenki předawali. Před sydom lětami je twarjenje Chěžkec swójba z Boranec kupiła.  Foto: Alfons Handrik 29. meje 1999 běchu na Radworskim dwórnišću poslednje jězdźenki předawali. Před sydom lětami je twarjenje Chěžkec swójba z Boranec kupiła. Foto: Alfons Handrik
Nahladne Radworske dwórnišćo

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nasta­chu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu­ a što je so z nimi stało. (14)

W juniju 1846 witaše wulka syła ludźi na Budyskim dwórnišću prěni ćah z Drježdźan, z kotrymž bě samo tež sakski kral Friedrich Awgust II. přijěł. Po tutym historiskim podawku su čaru hišće 1846 krótko do hód hač do Lubija dale wutwarili. Nastupajo rozšěrjenje železniskeje čary tež sewjernje Budyšina běchu wokoło lěta 1870 rozdźělne předstawy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk