Nahladne Radworske dwórnišćoW druhej połojcy 19. lětstotka za ...

štwórtk, 09. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
29. meje 1999 běchu na Radworskim dwórnišću poslednje jězdźenki předawali. Před sydom lětami je twarjenje Chěžkec swójba z Boranec kupiła. Foto: Alfons Handrik 29. meje 1999 běchu na Radworskim dwórnišću poslednje jězdźenki předawali. Před sydom lětami je twarjenje Chěžkec swójba z Boranec kupiła. Foto: Alfons Handrik
Nahladne Radworske dwórnišćo

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nasta­chu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu­ a što je so z nimi stało. (14)

W juniju 1846 witaše wulka syła ludźi na Budyskim dwórnišću prěni ćah z Drježdźan, z kotrymž bě samo tež sakski kral Friedrich Awgust II. přijěł. Po tutym historiskim podawku su čaru hišće 1846 krótko do hód hač do Lubija dale wutwarili. Nastupajo rozšěrjenje železniskeje čary tež sewjernje Budyšina běchu wokoło lěta 1870 rozdźělne předstawy.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND