Łazowske pišćele budu ponowjene

póndźela, 13. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Srjedź septembra móža Ladegastowo-Rühlmannowe pišćele z lěta 1872 we Łazowskej cyrkwi saněrować zapo­čeć. Tole podšmórny Günter Wjenk na njedawnym posedźenju wosadneje cyrkwinskeje rady. „Zrěčenja z wobdźě­lenymi fachowymi firmami, kotrež přiražku za nadawki dóstachu, su nětko wotzamknjene“, Wjenk na posedźenju rady rjekny. Pišćele­twarska firma Eule z Budyšina dźěła na pišćelach wukonja. Nadawk za molerske dźěła na pišćelach a w cyrkwi přepodachu zawodej Belger z Łaza. Firma Zschiesche z Rakec přewjedźe trěbne elektrodźěła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND