Kino dóstanje tři dalše žurle

wutora, 14. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při Budyskim kinje je jeho nawoda Andreas Schneider dźensa zakładny kamjeń za rozšěrjenski twar połožił. Jedna z třoch  nowych žurlow ma klětu nalěto hotowa być, tamnej něhdźe za lěto. Foto: SN/Maćij Bulank Při Budyskim kinje je jeho nawoda Andreas Schneider dźensa zakładny kamjeń za rozšěrjenski twar połožił. Jedna z třoch nowych žurlow ma klětu nalěto hotowa być, tamnej něhdźe za lěto. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyski filmowy palast za tójšto pjenjez wobšěrnje rozšěrja

Budyšin (SN/MWj). Štóž sej w kinje rady dobry film wobhlada, smě so wjeselić. Přetož w Budyskim kinje budźe za to bórze hišće wjace składnosćow. Tam su dźensa zakładny kamjeń za wobšěrne rozšěrjenje filmoweho palasta połožili. Na nawodu domu Andreasa Schneidera a jeho wjace hač dwaceći sobudźěłaćerjow čaka nětko čas połny napjatosće, ale tež předwjesela.

Něhdźe 3,5 milionow eurow chcetaj Marlis a Heiner Kieft jako wobhospodarjerjej do filmoweho palasta inwestować. Planowany je nowotwar na łuce za tuchwilnym twarjenjom. Tam ma nowa žurla za hač do 100 wopytowarjow nastać. Dwě dalšej matej hosćom 87 a 72 městnow skićić. Tež w tuchwilnym kinje samym so něštožkuli změni. Tak chcedźa wobstejace štyri žurle runje tak ponowić kaž foyer z předawanišćom lisćikow, zakuskow a napojow. Inwestować budu tohorunja do noweje techniki.

Zhromadnje z wobstejacymi změje Andreas Schneider potom dohromady sydom kinowych žurlow k dispoziciji a móže tak filmowy poskitk wo tójšto rozšěrić. Wokomiknje pokazuja w Budyskim kinje tydźensce 15 do 20 filmow. Po rozšěrjenju budźe to 25 do 30 filmow wob tydźeń. Předewšěm naročne produkcije chce šef na Sukelnskej pokazać, filmy, kotrež hewak jenož w programowych kinach widźiš.

To pak njerěka, zo chce so Schneider přichodnje tak mjenowanych blockbusterow wzdać. Wone změja dale krute městno w programje a budu dypkownje k cyłoněmskemu startej tež w Budyšinje widźeć. Zdźěla su wone tak woblubowane, zo ani wulka žurla z 300 městnami njedosaha. Dotal bě šef nuzowany tajki blockbuster tež na mjeńšich žurlach pokazać. Jónu da wón samo na wšitkich štyrjoch žurlach samsny film naraz běžeć a přeradźi z posměwkom, zo bě to „Fifty Shades of Grey“.

Z přichodnje dwěmaj wjetšimaj žurlomaj a pjeć mjeńšimi móža fleksibelnišo reagować, zo by kóždy wopytowar kina to namakał, štož so jemu spodoba.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND