Kino dóstanje tři dalše žurle

wutora, 14. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Při Budyskim kinje je jeho nawoda Andreas Schneider dźensa zakładny kamjeń za rozšěrjenski twar połožił. Jedna z třoch  nowych žurlow ma klětu nalěto hotowa być, tamnej něhdźe za lěto. Foto: SN/Maćij Bulank Při Budyskim kinje je jeho nawoda Andreas Schneider dźensa zakładny kamjeń za rozšěrjenski twar połožił. Jedna z třoch nowych žurlow ma klětu nalěto hotowa być, tamnej něhdźe za lěto. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyski filmowy palast za tójšto pjenjez wobšěrnje rozšěrja

Budyšin (SN/MWj). Štóž sej w kinje rady dobry film wobhlada, smě so wjeselić. Přetož w Budyskim kinje budźe za to bórze hišće wjace składnosćow. Tam su dźensa zakładny kamjeń za wobšěrne rozšěrjenje filmoweho palasta połožili. Na nawodu domu Andreasa Schneidera a jeho wjace hač dwaceći sobudźěłaćerjow čaka nětko čas połny napjatosće, ale tež předwjesela.

Něhdźe 3,5 milionow eurow chcetaj Marlis a Heiner Kieft jako wobhospodarjerjej do filmoweho palasta inwestować. Planowany je nowotwar na łuce za tuchwilnym twarjenjom. Tam ma nowa žurla za hač do 100 wopytowarjow nastać. Dwě dalšej matej hosćom 87 a 72 městnow skićić. Tež w tuchwilnym kinje samym so něštožkuli změni. Tak chcedźa wobstejace štyri žurle runje tak ponowić kaž foyer z předawanišćom lisćikow, zakuskow a napojow. Inwestować budu tohorunja do noweje techniki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk