Wjesnjenjo swoje starosće radźićelam přednjesli

póndźela, 27. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Byrnjež Kulowc nimojěducemu rjany napohlad skićił, maja wobydlerjo dosć namje tow, što hodźało so lěpje činić.  Foto: Gernot Menzel Byrnjež Kulowc nimojěducemu rjany napohlad skićił, maja wobydlerjo dosć namje tow, što hodźało so lěpje činić. Foto: Gernot Menzel

Kulowc (AK/SN). Za swoje zašłe posedźenje je sej Kulowska měšćanska rada wjesny towarstwowy dom Archa w Kulowcu jako městnosć wupytała. Składnosć su tež někotři z trochu wjace hač 200 wobydlerjow wužili a radźićelam na městnje swoje starosće přednjesli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND