Haj k nowej pěstowarni poručenje

pjatk, 31. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Daloko sahacy rozsud za přichodne lěta w delanskej gmejnje

Róžant (SN/MWj). Štož su w Chrósćicach a Njebjelčicach minjene lěta zmištrowali, chcedźa nětko tež w Ralbicach zwo­prawdźić. Tam chcedźa tuchwilne twarjenje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, na hort přetwarić. Pódla njeho ma nowa pěstowarnja ze žłobikom nastać. To je gmejnska rada Ralbic-Róžanta wčera z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Do toho bě Michaela Gedikowa jako zastu­pjerka staršich gmejnskich radźićelow napominała, k swojej zamołwitosći stać a w zmysl­e młodych swójbow jednać.

Projekt płaći 3,5 milionow eurow. Kaž při­rjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz wčera w Róžeńće podšmórny, wón gmejnu při planowanju podpěruje. Hladajo na twarsku sumu pak skedźbni na to, zo dyrbja projekt po wšej Europje wupisać, čehoždla drje budźe so přede­wzaće dlić. Njejsu to jenož wupisanja twarskich dźěłow, předewšěm planowanje a pruwowanje trajetej stajnje wjacore měsacy. Wićaz liči z tym, zo móhli srjedź lěta 2020 twarić započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND