Haj k nowej pěstowarni poručenje

pjatk, 31. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Daloko sahacy rozsud za přichodne lěta w delanskej gmejnje

Róžant (SN/MWj). Štož su w Chrósćicach a Njebjelčicach minjene lěta zmištrowali, chcedźa nětko tež w Ralbicach zwo­prawdźić. Tam chcedźa tuchwilne twarjenje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, na hort přetwarić. Pódla njeho ma nowa pěstowarnja ze žłobikom nastać. To je gmejnska rada Ralbic-Róžanta wčera z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Do toho bě Michaela Gedikowa jako zastu­pjerka staršich gmejnskich radźićelow napominała, k swojej zamołwitosći stać a w zmysl­e młodych swójbow jednać.

Projekt płaći 3,5 milionow eurow. Kaž při­rjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz wčera w Róžeńće podšmórny, wón gmejnu při planowanju podpěruje. Hladajo na twarsku sumu pak skedźbni na to, zo dyrbja projekt po wšej Europje wupisać, čehoždla drje budźe so přede­wzaće dlić. Njejsu to jenož wupisanja twarskich dźěłow, předewšěm planowanje a pruwowanje trajetej stajnje wjacore měsacy. Wićaz liči z tym, zo móhli srjedź lěta 2020 twarić započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk