Film wabi za domiznu

pjatk, 31. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Z imageowym filmom „Wróćo do domizny“ wabi Wojerowska młodźinska měšćanska rada intensiwnje za zwjazanosć z městom nad Čornym Halštrowom. To podšmórny předsydka towarstwa Marija Skvoznikova wutoru na předstajenju w měšćanskej radźe. Po prěnim lońšim imageowym filmje­ „Wostać abo woteńć?“ je to nětko druhi wabjenski pask Wojerowskich młodźinskich radźićelow. A tón ma tym, kotřiž su měsće wostali abo so zaso do Wojerec wróća, zmužitosć spožčić. Nowa pjećmjeńšinska dokumentacija, wobswětla bydlenske móžnosće, dźěłowe wiki, hladanje dźěći, infrastrukturu, kulturu a jězorinu. Wona nasta w zhromadnym dźěle z filmy­twór­com Benjaminom Kramerom. Słowa jimaja so nimo wyšeho měšćanosty Ste­fana Skory (CDU) Alex Fietzek z Wojerowskeho bydlenskeho drustwa Žiwjenske rumy, Steffen Markgraf z Wojerowskeje bydlenskeje towaršnosće kaž tež zastupjerjo socialnych zarjadnišćow a wosebje tajcy, kotřiž su so nawróćili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk