Po prózdninach ludźi přistajeja

póndźela, 03. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). W awgusće bě w Hornjej Łužicy 18 705 ludźi bjez dźěła. To je 285 mjenje hač měsac do toho a 11 263 mjenje hač w lěće 2013. Kaž wočakowane, industrijne zawody a rjemjeslniske předewzaća po wulkich prózdninach zaso­ sobudźěłaćerjow přistajeja, praji nawo­da Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Kwota bjezdźěłnosće za cy­łu wuchodnu Saksku wučinja 6,6 procentow. W jednotliwych regionach pak je wona rozdźělna a saha wot 3,7 procentow w Kamjencu, hdźež su wulke předewzaća a hdźež je bliskosć k Drježdźanam pytnyć, hač k 11,2 procentomaj w Zhorjelcu. We Wojerecach spadny kwota pod wosom procentow.

Tuchwilu je w Hornjej Łužicy 4 585 swobodnych městnow. Najwjetši dźěl, mjenujcy 1 103, drje přińdźe z wobłuka dźěła na čas, ale z 945 městnami slěduje předźěłace přemysło bórze za nim.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND