×

Powěsć

Failed loading XML...

Kupjele lětsa z rekordnej bilancu

štwórtk, 06. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž zjawne kupjele je tež Brězowski jězor při lětušim horcym wjedrje  wjace ludźi přiwabił hač hewak. Hinak hač w Kulowje abo Porchowje pak tu žadyn zastup płaćić njetrjebaš.  Foto: Joachim Rjela Runje tak kaž zjawne kupjele je tež Brězowski jězor při lětušim horcym wjedrje wjace ludźi přiwabił hač hewak. Hinak hač w Kulowje abo Porchowje pak tu žadyn zastup płaćić njetrjebaš. Foto: Joachim Rjela

W Budyskej Sprjewinej kupjeli zličichu w lětušej kupanskej sezonje hač do kónca awgusta 34 000 wopytowarjow. Telko hosći mějachu tam posledni króć před dwanaće lětami.

Kulow/Porchow (SN/mwe). Hinak hač w Budyšinje, hdźež maja kupjel tež hišće w septembrje wočinjenu, su kupansku sezonu w Kulowskej lěsnej kupjeli 31. awgusta zakónčili. „Wězo bě to tež za Kulow lěćo, kotrež móžeš z tamnymi lětami lědma přirunować. Njemějachmy cyły čas žadyn dźeń zawrjene“, wěcywobdźěłarka za kulturu, sport a młodźinu na Kulowskim měšćanskim zarjadnistwje Beate Hufnagel Serbskim Nowinam zdźěli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND