×

Powěsć

Failed loading XML...

Pjenjezy za wjesne srjedźišćo

póndźela, 10. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Wot Swobodneho stata Sakskeje přizwolene srědki za zesylnjenje wjesneje kónčiny chce gmejna Dźěwin (Groß Düben) zmysłapołnje wužiwać. Hač do lěta 2020 dóstanje wona nětko lětnje 70 000 eurow. Wotpowědnje ličbje wobydlerjow chcedźa sumu tak rozdźělić, zo dóstawa Dźěwin po 38 000 eurach a Brězowka po 32 000 eurach. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła.

W Dźěwinje móža pjenjezy jako swójski podźěl za nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća trjebać. Tam dyrbja při wohnjowobornej gratowni parkowanske městna wutworić. Nastać matej dale ­wotpočnišćo za kolesowarjow a mała pěc, kaž gmejnski radźićel Harald Rösch z Dźěwina rozłoži. Dohromady płaći předewzaće něhdźe 150 000 eurow, kotrež Sakska ze 113 000 eurami spěchuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND