Njewšědna ideja na hrodźe hižo časćišo fungowała

wutora, 11. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Blisko Bukec je Koporski hród njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wjele wopytowarjow přiwabił. Foto: Uwe Menschner Blisko Bukec je Koporski hród njedźelu na dnju wotewrjeneho pomnika wjele wopytowarjow přiwabił. Foto: Uwe Menschner

Koporcy (UM/SN). Jedyn z derje wopytanych wotewrjenych pomnikow předwčerawšim, njedźelu, bě hród w Koporcach pola Bukec. Knjez nad hrodom Sebastian Flämig móžeše tam mnohich wopytowarjow witać. Zapřijeće „knjez nad hrodom“ wšak so Drježdźanskemu hudźbnemu pedagogej prawje njelubi. Radšo wobhladuje so jako zachowar hrodu. A zachować hodźi so w knježim domje bywšeho Koporskeho ryćerkubła tójšto, wšako zhladuje twar na wjacore lětstotki stare stawizny. Za čas Němskeje demokratiskeje republiki słužeše jako bydlenski dom, zwjetša za ćěkancow ze Šleskeje. Najwjace skóncowali pak su při njeporadźenym saněrowanju spočatk 1990tych lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND